İçeriğe atla

İç Kontrol

MEVZUAT                                                                                                                      

 

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Sağlık Bakanlığı’nın İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı 

 

İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR

 

663 sayılı KHK’dan sonra Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatları yeniden belirlendiğinden 31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiş olup bu konudaki çalışmalar başlamıştır.
 
02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.
 

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı için tıklayınız…

 GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ